STROOMKONSERT: MENLOVARIA-KUNSTEFEES

By Menlo Kraai Kultuur Nog Koning (KKNK) en klop ons harte aardslojaal vir die kunste …

Ons bak en brou met geheime familieresepte in driepootpotte en op die koektafel… Ons herwin en herskep en gee nuwe woema met keurig ontwerpte rokkies… Ons verf en kleur in op papier en gesig om só aan kreatiwiteit vlerke te gee … Ons mik en druk ’n foto-oomblik vas – onbegrens vir die verbeeldingsvlug … Ons redeneer en motiveer moeiteloos feite raak … Ons skryf en toor met taal tussen lyne en spasies … Ons bekoor met klank waar instrumente en sangnote weergaloos eggo … Ons dramatiseer sonder skroom op die Blou Teater-verhoog … Ons dartel en dans doelgerig tot waar musiek en beweging een word …

Die uitvoerkersie op ons kunstekoek: die wennerskonsert.

Hierdie stroomkonsert is beskikbaar tot Sondag, 3 Oktober, 11 n.m.